bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Status prawny

 Przedszkole Publiczne Nr2
,,Akademia Krasnoludków”
w Jaworze
59-400 Jawor ul. Józefa Piłsudskiego 14
tel. 76 870-28-47
NIP 695-15-12-470 Id. 021378050

Przedszkole działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256 ,poz. 2572 , z późniejszymi zmianami).
2 Statutu Przedszkola.

3.Przedszkole Publiczne Nr 2 " Akademia Krasnoludków " w Jaworze jest jednostką samorządową Gminy Miasta Jawor.

4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.Opublikował: Krystyna Korybska
Publikacja dnia: 20.06.2015
Podpisał: Krystyna Korybska
Dokument z dnia: 20.06.2015
Dokument oglądany razy: 961