bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organy przedszkola

 1.Dyrektor

  2. Rada Pedagogiczna

  1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
  2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
  3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

  3. Rada Rodziców

  1.  Rada rodziców stanowi reprezentacje ogółu rodziców dzieci uczęszczających do    przedszkola.
  2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.Opublikował: Krystyna Korybska
Publikacja dnia: 20.06.2015
Podpisał: Krystyna Korybska
Dokument z dnia: 20.06.2015
Dokument oglądany razy: 914